इतिहास

साहित्य संमेलनाचे पूर्वाध्यक्ष

न्या.म.गो.रानडे
1
1878
पुणे
कृष्ण्शास्त्री राजवाडे
2
1885
पुणे
र.पां.करंदीकर
3
1905
सातारा
गो.वा.कनिटकर
4
1906
पुणे
वि.मो.महाजनी
5
1907
पुणे
चि.विं.वैद्य
6
1908
पुणे
डॉ. कान्होबा रणघोडदास किर्तिकर
7
1909
बडोदे
ह.ना.आपटे
8
1912
अकोला
गंगाधरराव पटवर्धन
9
1915
मुंबई