श्री.निखील साखरे, मोटिव्हेटर, मुंबई. यांचा अभिप्राय.