सौ.छाया महाजन (लेखिका) आणि सौ.प्रतिमा भांड, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद यांचा अभिप्राय.