श्री.जे.व्ही.नाईक, सदस्य, राजा राममोहन राय ग्रंथालय,प्रतिष्ठान, कलकत्ता यांचा अभिप्राय.