डॉ.बा.ए.सनान्से, ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद यांचा अभिप्राय.